Lipozómy objavil anglický hematológ A. D. Bangham v 60. rokoch 20. storočia. Hydratáciou fosfolipidov vznikajú také bunky, ktoré obsahujú jeden alebo viac fosfolipidových dvojvrstiev, s priemerom od 1 do 200 nanometrov. Po ich objavení ich farmaceutický a kozmetický priemysel začal rozvíjať a efektívne využívať. Materiál, kompozícia a štruktúra lipozómov sú veľmi podobné bunkovej membráne, ktorá je základom ich mechanizmu pôsobenia.

Ich biologická úloha je veľmi významná, plnia veľa rôznych úloh. Tvoria významnú časť materiálu bunkových membrán a naše rezervné živiny sú tiež lipidy (tuky), dôležité hormóny a vitamíny.

V roztoku sa fosfolipidové molekuly môžu usporiadať do miciel. Zvyčajne je polárna časť zvonka a nepolárne reťazce stoja smerom dovnútra micely, ale existujú aj micely, ktoré sú obrátené. Látka v micele sa môže fyzicky a chemicky viazať (kovalentnou väzbou). To znamená, že lipozómy zapuzdrujú rôzne účinné látky v roztoku (vitamín C, Q-10, Cucumin atď.).

Štruktúra bunkovej membrány a lipozómov je veľmi podobná, takže cez lipozómy liečivá vstupujú do buniek ľahšie, pretože lipozómy sa „otvárajú“ pri kontakte s bunkovou stenou a dodávajú liečivá v bunkovej membráne do bunky. Vďaka tomu je príjem účinných látok mimoriadne účinný. 

Farmaceutický priemysel začal používať túto technológiu, pretože umožňuje kontrolované a cielené uvoľňovanie liečiva, ako aj cielený prenos liečivej látky. Týmto spôsobom sa dá tiež riešiť podávanie liečiv nerozpustných vo vode alebo necitlivých na vodu s lepšou biologickou dostupnosťou, dostatočne nižšími dávkami a menej častým dodaním liečiva, ako aj obmedzením vedľajších účinkov priamym dodaním liečiva priamo na miesto určenia. Toto bolo obzvlášť účinné počas chemoterapie u onkologických pacientov.

Môžu sa účinne používať v potravinových doplnkoch, pretože môžu významne zvýšiť množstvo dodanej a absorbovanej účinnej látky, ako aj jej dodanie priamo do buniek. Ich najvýhodnejším faktorom v kozmetike je to, že účinné látky sa môžu absorbovať cez pokožku vo väčších množstvách a do väčšej hĺbky.